THÔNG BÁO HOÃN LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP KHOA KIẾN TRÚC


THÔNG BÁO HOÃN LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP KHOA KIẾN TRÚC:

Sứ mạng của chúng tôi là nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực kiến trúc sư chất lượng cao đóng góp cho nền xây dựng nước nhà.