Bài viết

HÔNG KHÍ THỂ HIỆN ĐỒ ÁN K1 LỚP KIẾN TRÚC K46 TẠI XƯỞNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KHOA KIẾN TRÚC

KHÔNG KHÍ THỂ HIỆN ĐỒ ÁN K1 LỚP KIẾN TRÚC K46 TẠI XƯỞNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KHOA KIẾN TRÚC | CÁC SINH VIÊN THỂ HIỆN ĐỒ ÁN VÀ LÀM MÔ HÌNH BẰNG TAY NGAY TẠI XƯỞNG
*******************
Chúc mừng các bạn sv kiến trúc K46 đã hoàn thành xong đồ án đầu tay của mình tại xưởng thiết kế kiến trúc. Đây là đồ án đầu tiên trong hệ thống hơn 12 đồ án mà sinh viên kiến trúc Huế phải trải qua với cấp độ tăng dần về quy mô và độ phức tạp trong suốt 5 năm học để nhận bằng Kiến trúc sư. Chương trình học cho phép các bạn thực hiện đồ án này vào học kỳ 1 năm thứ 2 sau khi đã kết thúc các môn bổ trợ bắt buộc như: Phương pháp sáng tác kiến trúc, Phương pháp thể hiện kiến trúc, Mỹ thuật tạo hình, Hình học họa hình, Cấu tạo kiến trúc…
******************
Đồ án K1 yêu cầu các bạn sinh viên chọn thể hiện một thể loại công trình như: quán hoa, quán sách, quán giải khát, trạm chờ. Đồ án đề cao ý tưởng kiến trúc và yêu cầu thể hiện tay toàn bộ trên khổ giấy A1 kèm theo mô hình.
Chi tiết đồ án sẽ được đăng tải trong bài viết tiếp theo!