Bài viết

HỘI THẢO QUỐC TẾ HƯỚNG ĐẾN SỰ BỀN VỮNG VỀ DI SẢN VĂN HÓA MIỀN TRUNG VIỆT NAM

HỘI THẢO QUỐC TẾ HƯỚNG ĐẾN SỰ BỀN VỮNG VỀ DI SẢN VĂN HÓA MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Hội thảo quốc tế “Towards a sustainable agenda for the Cultural Heritage in Central Vietnam - Hướng tới chương trình nghị sự bền vững về Di sản văn hóa miền Trung Việt Nam” tại Hà Nội vào ngày 7/12/2023, Trường Đại học Bách khoa Marche, Ý, Đại sứ quán Ý và Unesco phối hợp tổ chức. Hội thảo này được tổ chức gồm bốn phiên chuyên đề, được thực hiện theo tinh thần của các điều lệ và nghị định thư bảo tồn đề xuất cách tiếp cận di sản của châu Á, như Nghị định thư Hội An và Văn kiện Nara về tính xác thực. Hội thảo mang đến cơ hội đối thoại giữa các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau, đưa ra tiếng nói cho các tổ chức và cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó là thảo luận về chính sách địa phương, quá trình bảo tồn và phát huy, tính xác thực và tác động của áp lực du lịch ngày càng tăng, đề xuất các nghiên cứu, các trường hợp so sánh với các nước phương Tây.
Đến với HT, giảng viên khoa kiến trúc đã tham gia với 3 tham luận:
“ Preserve national cultural heritage associated with tourism development in Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue province” Lê Ngọc Vân Anh, Hoàng Văn Hiển, Võ Ngọc Đức
“ Architecture of Hue garden houses: Characteristics and preliminary suggestion for protection and promotion” Nguyễn Ngọc Tùng
“Waterscapes – the case of Hue city” Võ Ngọc Đức