Bài viết

GIAO LƯU KHOA QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN KHOA QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÃ CÓ BUỔI LÀM VIỆC CŨNG KHOA KIẾN TRÚC
Buổi làm việc mở ra nhiều hướng hợp tác giữa hai đơn vị trong công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa Kiến trúc chào đón đoàn giảng viên, sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP HCM, chúc đoàn thực tế tham quan nghiên cứu có những trải nghiệm thú vụ vị tại TP Huế.