Bài viết

[SAKURA SCIENCE 2023]

🌸[SAKURA SCIENCE 2023]🌸
DEBUT 9 thành viên đại diện sinh viên khoa Kiến trúc – Trường Đại học Khoa Học, Đại học Huế tham gia Chương trình SAKURA SCIENCE kết hợp với Trường Đại học Kyoto Seika, tại Nhật Bản.
👉Chúng mình đã sẵn sàng cho hành trình 7 ngày tại Kyoto, Nhật Bản với hi vọng được giao lưu học hỏi văn hóa giữa các nước, tiếp thu và rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong chuyên ngành, cùng với đó là dịp để các bạn sinh viên giữa các nước kết nối nhiều hơn.👋